Skip to main content

ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രം

ഈ ഭൂമീടെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാ
എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നാം കുരുന്നുകൾക്ക്
തോളിൽ മാറാപ്പും ഏറ്റി അവർ കയറി ചെന്നു
ഗണിതം പഠിക്കാൻ
ഗുണനം ഹരണം
പൈതഗോറസ് തിയറം
ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ
ക്രോമോസോം ഈസ്ട്രജൻ
എക്സ്ഉം വൈയും കണ്ടു പിടിച്ച്
സമയം പോയപ്പോ
നേരെ പാഞ്ഞു ട്യുഷന്
ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കാൻ
ഒടുവിൽ വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ
ദേ വരുന്നു ഹോംവർക്ക്
ഞായറാഴ്ച്ച കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല
അന്നുണ്ട് ഡാൻസും പാട്ടും പെയിന്റിങ്ങും 
അങ്ങനെ 5 8 ആണ്ട് പോയി മറഞ്ഞു
ട്യുഷന് പകരം എൻട്രൻസ് ആയി
സ്‌കൂൾ കഴിഞ്ഞു
വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു
കലാകാരൻ ആകാം.

നിനക്കു ജോലി വേണ്ടേ ?
കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ടേ ?
കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ?
നിനക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ?

കല കാര്യം അല്ലേൽ
എന്റെ സൺ‌ഡേ കളഞ്ഞത് എന്തേ?
എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ
കലാ തിലകം ആയാ പോയിന്റ് ഉണ്ട്
ഡിഗ്രീ അഡ്മിഷന് എന്ന്

അങ്ങിനെ ഞാൻ എൻജിനിയർ  ആയി.
എന്റെ ചങ്ക് ഡോക്ടർ  ആയി
ബാക്കി ഉള്ളോൻ ബാങ്കറായി
ഞങ്ങൾ എല്ലാം വൈറ്റ് കൊളറായി
മാസാം മാസം പൈസ വന്നു.
ദിനം ദിനം സ്‌ട്രെസും വന്നു.
എന്നും നെട്ടോട്ടത്തിലായി.
ഞാനും നീയും യന്ത്രങ്ങളായി

ഡോക്ടർക്കും ബാങ്കർക്കും പ്രതീക്ഷ മങ്ങുമ്പോ
അകെ ചുറ്റും നിറം മങ്ങുമ്പോ
ചിരിക്കാൻ വേണം കരിക്ക്
മൂളാൻ പുട്ട് പാട്ട്
അരുതേ പറയരുതേ
കലാകാർ ഒന്നുമല്ലെന്ന്
പറയരുതേ
നമുക്ക് ചിരിക്കണം കരയണം
അനുഭവിച്ചറിയണം
എല്ലാരും വേണം നമുക്ക്
ജീവിക്കാൻ 

Comments

Popular posts from this blog

Machine Unlearning #0 (Intro)

You might be familiar with the term Machine Learning. Worry not if you have not, cause I have tried to give a gist of the concept here. The term has been in the limelight of late and has been tossed around rather liberally to denote anything related to artificial intelligence, robotics, and data mining. Machine Learning, as the name suggests, could simply mean the field of study of enabling the “machines” (computers) to “learn” from past experiences and make informed decisions in the future.   Wait a minute! Learning from past experiences is something humans do, right? Exactly! The computer folks want computers to behave more and more like us. As if there aren't enough of us already. As the machines are becoming more like us, we are becoming more like them. Introspection time! Most of us wake up every morning like clockwork! Then we rush through the morning routines - get dressed, wade through the traffic, and reach our offices or schools or wherever people expect us to be. We spe

The High State

 Before The Judgement I believe I must begin by addressing the pressing question - Was planning a vacation in the midst of a pandemic a recommended move?  No. Yet we went ahead with it. Here is why.  We (Nithya & I) were newly married, and our vividly planned vacation at the island of Langkawi was stolen away from us by the virus. Our stay in Delhi was coming to an end due to job-related moves, and we felt it would be a waste not to utilize this opportunity in exploring at least one of the tourist hot spots easily accessible from the national capital region. Let us end this section by answering another question - Are the reasons listed above good enough to risk a vacation during a pandemic? No. We had taken a calculated risk. Arrival at Manali There are two phases to this - planning and execution. We had not started planning with Manali in mind. There were numerous choices - starting from Jaipur and Amritsar to Nainital, Shimla, and Manali. After a bit of reading and deliberations,

Machine Unlearning #1 (Classification)

You can’t conclude a discussion on Machine Learning without mentioning classification. Classification is a machine learning technique where the machine is trained to predict the label of the given input data. Alright, let’s cut the jargon and get some real-world examples. Oranges and Bananas. Let’s assume that we have a box of fruits that contain some oranges and some bananas. You are asked to pick one fruit at random and tell if it is an orange or a banana. Pretty basic, right? For us, it is straightforward. We would know the answer at first sight. But, how would a computer be able to tell the difference? In classification, the machine would first be trained on some pre-labeled data. It would be shown an orange and we would tell it that the fruit is an orange. The machine would study the orange and remember its features - orange color and round shape. Then it would be shown a banana and the process is repeated. What are these features? A feature is anything that helps us uniquely labe